قوانین

*مسئولیت های مربوط به کیفیت-قیمت-محتوا-شرایط وهمچنین خدمات پس از فروش محصول به عهده فروشندگان است.

*فاکتور کالا هایی که توسط فروشندگان در سایت عرضه میشود در صورت درخواست خریدار توسط فروشنده ارسال میشود.

خریداران حداکثر 2 روز بعد از ثبت سفارش و قطعی شدن آن فررصت دارند درخواست ارسال فاکتور را ثبت کنند.

*سفارش هایی که دارای حداقل یک کالا از فروشندگان باشنداز ساعت 16هر روز کارینهایی شوند.حداقل یک روز کاری بعد(طبق زمان تحویل اعلام شده در سایت) در تهران وشهرستان ها ارسال خواهند شد.